Kristina Abelli Elander

”… when I’m working in my studio or at home I’m in dialogue with other works of art… books I’ve read… music and lyrics I’m listening to…  that generates new conceptions and images in me… works that affects me somehow… that get me going… when I was young I went to the movie club in Stockholm all the time… I was a huge consumer of film at the time… that’s where I would find other people’s images of existence… it was a way of understanding myself… and, at best, others… of finding language… different means of communication… to be able to express myself… I was very angry… but speechless… I’m still looking… I’m never finished… there’s not enough time… to be on my way… in the process of something… something I’m trying to get hold of… that’s the greatest happiness… BIG LOVE”  

Kristina Abelli Elander

18.12.2016 Tallkrogen, Enskede

 

“… I’m saying that Kristina Abelli Elander’s social criticism is part of a strong feminist tradition, not least in Sweden. The social criticism of the Fogelstad Group, the Alarm Clock by Elin Wägner and Kallocain by Karin Boye are all present in a wide-awake way…” 

Quote from the catalogue text by Ulrika Knutson “Princess Panic grows up”, published in the art catalogue “Princesses without Panic” 2007.

 

Kristina Abelli Elander is born 1952 in Stockholm, where she lives and works. Raised in Sweden and Denmark KAW has been active as an artist since 1975. Has a past in costume design, décor painting and scenography in film and theatre, has collaborated with Carl-Johan de Geer & Håkan Alexandersson, the Galeasen theatre and the Stockholm City Theatre. Worked as an illustrator in the -80’s and -90’s for DN, one of Sweden’s main newspapers. In later years, professor and artistic director in the Department of Fine Art at University College of Arts, Crafts and Design in 1995 – 2006. Visiting professor at the Royal Institute of Art 2007- 2011. Also worked as an arts consultant for the Public Art Agency Sweden 1998 – 2000.”… när jag arbetar i ateljèn eller hemma så är jag i dialog med andra konstverk… böcker jag läst… musik och texter jag lyssnar på… som ger upphov till nya aningar och bilder hos mig… arbeten som på något vis påverkar mig… som jag går igång på… som ung gick jag jämt på Filmklubben… jag var storkonsument av film då… där hittade jag andra människors gestaltning av tillvaron… det var ett sätt att förstå mig själv… och i bästa fall andra… att hitta språket... olika uttrycksmedel… att kunna formulera mig … jag var mycket arg… men förstummad... jag letar fortfarande… blir aldrig färdig… tiden räcker inte till… att vara igång… i färd med något… något jag försöker få tag på… det är den stora lyckan... BIG LOVE ”…
Kristina Abelli Elander 18.12.2016 Tallkrogen Enskede

”… jag säger att Kristina Abelli Elanders civilisationskritik ingår i en stark feministisk tradition, inte minst i Sverige. Fogelstadgruppens samhällskritik, Elin Wägners Väckar-klocka och Karin Boyes Kallocain känns klarvaket närvarande… ”
Citatet hämtat ur Ulrika Knutsons katalogtext Prinsessan Panik växer Upp publicerad i konstkatalogen Prinsessor Utan Panik 2007


Kristina Abelli Elander född 1952 i Stockholm där hon lever och arbetar. Uppväxt i Sverige och Danmark.

KAE har varit verksam som konstnär sen 1975. Har bakgrund som kostymör, dekormålare och scenograf inom film och teater och har arbetat med bl a Carl-Johan De Geer& Håkan Alexandersson, Galeasen och Stockholms Stadsteater. Arbetat som illustratör under 80-90 talet åt bl a DN. Senare som adjunkt och konstnärlig ledare på Institutionen Konst, Konstfack under åren 1995-2006. Gästprofessor på Kungliga Konsthögskolan under åren 2007-2011. Har även arbetat som konsult på Statens Konstråd åren 1998-2000.