About

The gallery is owned and run by Cornelia Sojdelius. With a background of her own in the intersection between technology, art, music and experimental expressions she allows herself to plan the shows of the gallery according to the pleasure principle. The visitor may expect art, technology, sound and interactivity as well as painting, sculpture and prints. From time to time, shows include her own art in the company of works by artists she feels a connection with. 

Galleriet ägs och drivs av Cornelia Sojdelius. Med sin egen bakgrund i gränslandet mellan teknik, konst, musik och experimentella uttryck tillåter hon sig att lägga galleriets utställningsprogram enligt lustprincipen. Besökaren kan vänta sig konst, teknik, ljud och interaktivitet men lika gärna måleri, skulptur och grafik. I utställningarna ingår också då och då hennes egen konst tillsammans med verk av konstnärer vars arbete hon känner släktskap med.