HELENA BRUNIUS

“When Helena sculpts she enters the room of memories and hope; she half opens the door to a secret closet. Her care for the small sculptures turns into caretaking, a portrayal and not least an invocation that life will continue. There’s room enough here for a love of even the terrible and the ugly that she finds as she digs where she stands “

Roger Metto, artist

Helena Brunius (born 1966) lives and works in Stockholm. She is educated at Nordic Art School in Finland, Valand Academy, University of Gothenburg and Royal Institute of Art in Stockholm .

Helena Brunius has been exhibited for example in Germany, Finland, France and at the  National Museum  in Stockholm.“När Helena skulpterar går hon in i minnenas och förhoppningarnas rum; hon gläntar på dörren till en hemlig garderob. Omsorgen om de små skulpturerna blir till ett omhändertagande, porträtterande och inte minst en besvärjelse om en fortsättning på livet. Här ryms en kärlek även till det hemska och fula hon hittar när hon gräver där hon står.”

Roger Metto, konstnär

"Att gräva där man står är att skapa förtrolighet. Men också att skapa minnen av tidigare utgrävningar. Detta blir tydligt när vi tittar på Brunius teckningar. Här är motivet växtlighet. Men bilderna föreställer också själva avbildandet: de närmar sig så att säga också själva närmandet. Och därmed också tidigare försök att komma nära. Samtidigt som minnet blottlägger läggs lager på lager. Minnet är på en gång ett hus under konstant ombyggnad och en brunn att förlora sig i. Att loda i. Att dragga i. För Brunius är detta en del av själva resan. Resan genom resorna. Minnena blir mer komplexa, djupare om man vill, ju mer som läggs till. Här existerar allt på samma nivå; Helena Brunius söker inget objekt som inte finns. Här finns ingen sorgsenhet, snarare ett kontemplativt betraktande av återkommandes."

Håkan Nilsson, kritiker och konstvetare

Helena Brunius (född 1966) bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad på Nordiska Konstskolan i Finland, Konsthögskolan Valand i Göteborg och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Helena Brunius har tidigare bl a ställt ut i Tyskland, Finland, Frankrike och på Nationalmuseum och Konstnärhuset i Stockholm.