Cornelia Sojdelius Gallery

Brun stickad
Karin Lundgren-Tallinger
Böjd mot marken
October 02 – October 29, 2021