UTSTÄLLNINGAR 2017

SEPTEMBER 2017:

HELENA BRUNIUS

HOMEWARD BOUND

Utställningen pågår 7 september - 4 oktober 2017

“Den som söker dragga.
Homeward Bound. Helena Brunius målning som givit utställningen dess namn berättar om den längtan och nästan besvärjande övertygelse som länge präglat sjömannens tillvaro. Långt borta, men ändå alltid på väg tillbaks...Helena Brunius hemåtvändande är annorlunda än sjömannens. Hon är inte borta, på väg hem. Hon letar där hon är, gräver där hon står. Men det betyder inte att det finns ett fixerat ”hemma”. Platsen är inte begränsad till en geografisk position. Platsen är snarare ett mönster, en rörelse över flera bekanta platser vilka alla är stadda i konstant förvandling och som samtidigt (och kanske just därför) alltid förblir de samma. Därför att det ”samma” är inte avgränsat och utmätt. Platsen är föränderlig. Den går på djupet. Ett djup som inte ens det överdimensionerade lodet klarar av att mäta. Den som söker dragga, ingen botten når.”

utdrag ur katalogtext av Håkan Nilsson, kritiker och konstvetare


APRIL 2017:

Kristina Abelli Elander

 Alien Brain

27 april - 24 maj 2017

”… when I’m working in my studio or at home I’m in dialogue with other works of art… books I’ve read… music and lyrics I’m listening to…  that generates new conceptions and images in me… works that affects me somehow… that get me going… when I was young I went to the movie club in Stockholm all the time… I was a huge consumer of film at the time… that’s where I would find other people’s images of existence… it was a way of understanding myself… and, at best, others… of finding language… different means of communication… to be able to express myself… I was very angry… but speechless… I’m still looking… I’m never finished… there’s not enough time… to be on my way… in the process of something… something I’m trying to get hold of… that’s the greatest happiness… BIG LOVE”  

Kristina Abelli Elander

18.12.2016 Tallkrogen, Enskede


”… när jag arbetar i ateljèn eller hemma så är jag i dialog med andra konstverk… böcker jag läst… musik och texter jag lyssnar på… som ger upphov till nya aningar och bilder hos mig… arbeten som på något vis påverkar mig… som jag går igång på… som ung gick jag jämt på Filmklubben… jag var storkonsument av film då… där hittade jag andra människors gestaltning av tillvaron… det var ett sätt att förstå mig själv… och i bästa fall andra… att hitta språket... olika uttrycksmedel… att kunna formulera mig … jag var mycket arg… men förstummad...  jag letar fortfarande… blir aldrig färdig… tiden räcker inte till… att vara igång… i färd med något… något jag försöker få tag på… det är den stora lyckan... BIG LOVE ”… Kristina Abelli Elander 18.12.2016 Tallkrogen Enskede


JANUARI 2017:

Cornelia Sojdelius

O Universe

Utställningen pågår 27 jan-22 feb.

“O Universe, please save me from loneliness. Absorb my body and dissolve the obsessions of
my mind. Let me disappear into your vastness, never again object to human conditions. Break
my flesh and scatter my molecules onto your billions of stars. Let the weak, lonely photons
from your cold planets touch my skin and soothe my condition. Use me in your gatherings and
gases. Eat my soul and spit me out to be part of your eternal community and never let me go,
forever and ever. Amen.”
cornelia sojdelius, 1966 - present


“NGC 1140 - galactic nursery:
irregular formed dwarf galaxy in the constellation of Eridanus, 60 million light years away, currently
undergoing a starburst. It’s composition makes it similar to the intensely star-forming
galaxies in the early universe.
IRAS 19312 + 1950 - not your typical protostar:
located over 12 000 light-years away. This star shows conflicting signs of being both extremely
old and extremely young.
3C 348 (Hercules A) - supermassive black hole:
elliptical galaxy with two jets of hot, high-energy plasma that has been flung from the centre of
Hercules C, a process driven by a supermassive black hole at the center of the galaxy.”


O Universe tar avstamp i den strida ström av bilder från universum Cornelia Sojdelius får genom
att prenumerera på ESAs (European Space Agency) nyhetsbrev. Dessa bilder omvandlar hon till
abstrakta porträtt av några av universums mest besynnerliga invånare.

APRIL 2017:

Kristina Abelli Elander

 Alien Brain

Utställningen pågår 27 april - 24 maj 2017

”… när jag arbetar i ateljèn eller hemma så är jag i dialog med andra konstverk… böcker jag läst… musik och texter jag lyssnar på… som ger upphov till nya aningar och bilder hos mig… arbeten som på något vis påverkar mig… som jag går igång på… som ung gick jag jämt på Filmklubben… jag var storkonsument av film då… där hittade jag andra människors gestaltning av tillvaron… det var ett sätt att förstå mig själv… och i bästa fall andra… att hitta språket... olika uttrycksmedel… att kunna formulera mig … jag var mycket arg… men förstummad...  jag letar fortfarande… blir aldrig färdig… tiden räcker inte till… att vara igång… i färd med något… något jag försöker få tag på… det är den stora lyckan... BIG LOVE ”… 

Kristina Abelli Elander 18.12.2016 Tallkrogen Enskede

”… jag säger att Kristina Abelli Elanders civilisationskritik ingår i en stark feministisk tradition, inte minst i Sverige. Fogelstadgruppens samhällskritik, Elin Wägners Väckar-klocka och Karin Boyes Kallocain känns klarvaket  närvarande… ”

Citatet hämtat ur Ulrika Knutsons katalogtext Prinsessan Panik växer Upp publicerad i konstkatalogen Prinsessor Utan Panik 2007UTSTÄLLNINGAR 2016

JANUARI 2016:

CECILIA HULTMAN

Som ur hål funna principer

Utställningen pågår från 29 januari till 24 februari 2016.

Teckning, objekt och text sammanfogade med precisionens blick och tankens associativa hopp mellan vetenskapliga och poetiska referensvärldar.

APRIL 2016:

KAJSA BREITHOLTZ
onemoremile(insearchofeldorado)

Utställningen pågår 21 april - 18 maj 2016

Figurer, i grupp eller ensamma, befolkar stranden och havet, till synes ovetande om kameran
befinner de sig i sin egen sfär. Det är som att vi betraktar ett skeende även om absolut ingenting
händer och figurerna snarare verkar frusna i en pose eller rörelse. Kanske är det ett annat, långsammare
skeende vi ser, avståndet emellan oss och den långa vägen fram till varandra och till våra
drömmar.
Kajsa Breitholtz serie från Gotska sandön låter det till synes vackra övergå i det existentiella genom
att ingjuta en ödesmättnad i sina bilder. Figurerna förvrids ibland av den långa slutartiden och
skapar främmande varelser. Kommer något att hända? Har något just hänt, men ingen ännu märkt
det?

SEPTEMBER 2016:

JASMIN DARYANI

To Disembody 

 Utställningen pågår från 29 september till 26 oktober 2016.

Detonation.

Force.
Velocity.
Evolution of heat.
Initiation of reaction.
Fragmentation.
Disembody.

To disembody tar avstamp i Jasmin Daryanis egen födelse i ett krigshärjat Iran, sprungen ur en
explosion vilket sätts i kontrast till det gångna året som har varit en turbulent tid kantad av ökad
migration, hårdare gränsbevakning, terrorism, samt den av media och samhället framkallade
rädslan av att något närsomhelst kan explodera vart som helst. Verket består visuellt av en publikation,
en installation och en serie bilder föreställande olika faser av en explosion och kedjereaktionerna
som uppstår i vakuumet av smällen.

Self evoked fear.

Alienation.
Apathy.
Anger.
Action.
Detonation.
Disembody.


NOVEMBER 2016:

EVA KEREK

TAX

Utställningen pågår 10 nov-7 dec.

TAX tar avstamp i Eva Kereks saknad efter sin konstnärsvän Lukas Göthmans tax Hasse som
från och till var hennes kompanjon fram till sin död 2012. Hasse har tidigare figurerat i Evas
måningar men har under de senaste åren framträtt som en starkare närvaro och även fått en
tredimensionell representation.UTSTÄLLNINGAR 2015

MARS 2015:

AMANDA OOMS

BYTA SOLDATER

Amanda Ooms (född 1964), som är autodidakt, har i huvudsak gjort tusentals tusch och kolteckningar där motiven är porträtt av henne själv och vänner men även landskap och interiörer, alltid figurativt. Ooms har ställt ut i Holland, England, Tyskland och Sverige, länder som hon även har bott i under längre perioder.

Utställningen pågår 5 mar 2015 -2 april 2015

Ooms vill i denna utställning förmedla en känsla av ett självupplevt tillstånd där hon har varit utlämnad i en situation delvis självförvållad och delvis utanför hennes egen kontroll och där det är viktigt att hitta en väg eller en metod för att balansera sitt liv, att försöka skapa ordning. Att byta soldater innebär att man byter försvar med varandra och då med de man älskar och som står en nära. Det ger en mental förstärkning när man ligger bredvid varandra i sängen. Under sömnen sker ett byte av goda krafter som bygger upp livskraften hos varandra.

APRIL 2015:

HANNA TINGSGÅRD

In my hour of darkness, In my time of need

Utställningen pågår 18 april - 17 maj 2015

"Hannas målningar är som att se klipp ur en film. Det är fragment som berättar om något större, något viktigare. När man lärt känna Hanna förstår man att målningarna är som dagböcker. Jag kan följa hennes liv genom förälskelser, besvikelser, barnafödande, flyttar och flykt. Hanna har blivit prövad. Den här utställningen, ”In my hour of darkness, In my time of need” är ett resultat av det. Därför går det inte att bortse från Hannas historia. Hanna har levt gömd och på flykt under större delen av den tid då hon har målat dessa målningar. Detta genomsyrar hela utställningen och har självklart försvårat Hannas möjligheter att verka och synas i offentligheten, men nu är Hanna i full färd med att återta sitt liv och sitt konstnärsskap."

Astrid Sylwan

JULI 2015:

JASMIN DARYANI

Where Do We Go From Here?

 Utställningen pågår från 29 juni till 3 aug 2015.

Clarion Hotel Wisby, Vinterträdgården, Strandgatan 6, Visby

“Where do we go from here? är ett undersökande arbete efter att förstå sambandet mellan våldet i samhället och att vara marginaliserad. Utifrån att imitera och upprepa uppbrända bilar så kanske något uppstår. Texten uppstår också utifrån bilderna, som ger motstridande ord om att återvinna sig själv. Marginalisering som en plattform för motstånd och ilska som en motivation för förändring. Vad kommer efter askan som har lagt sig över periferin av vår stad? En rening av förorening eller, en förorening av det rena?” 

Jasmin Daryani

SEPTEMBER 2015:

HELENA BRUNIUS

SILVER OCH KOL

Utställningen pågår 17 september - 14 oktober 2015

“Galleriet visar Helena Brunius teckningar och skulpturer i små format, som vid första anblicken för tankarna till ett kabinett med en samlares urval av naturalia. Stämningen och uttrycket hos skulpturerna berör det som sedan tidig ålder format Helena Brunius till den hon är; upptäckandet och mötena med andra levande och döda varelser. Helena växte upp i en konstnärsfamilj där man tillsammans tillbringade mesta tiden möjligt utomhus. Hon följde med till skärgårdar sommartid och skogar vintertid. Sena vinterkvällar tillbringades ofta tillsammans med pappan på en tilldelad arbetsplats i källaren på Naturhistoriska Riksmuseet. När Helena skulpterar går hon in i minnenas och förhoppningarnas rum; hon gläntar på dörren till en hemlig garderob. Omsorgen om de små skulpturerna blir till ett omhändertagande, porträtterande och inte minst en besvärjelse om en fortsättning på livet. Här ryms en kärlek även till det hemska och fula hon hittar när hon gräver där hon står.”

Roger Metto

NOVEMBER 2015:

AK VON MALMBORG

11 DAYS

Performance 1/11 - 11/11

Vernissage 11/11 17-20

Utställning 11/11 - 11/12


”11 days” är en elva dagar lång performance och en påföljande månadslång måleriutställning. AK von Malmborg är i husarrest i galleriet under elva dygn och producerar, lever, och sover inför förbipasserandes blickar. På den elfte dagen bjuds publiken in till vernissage av de verk som AK von Malmborg producerat under sina elva dygn i fångenskap.

House arrested and performing around the clock for 11 days, AK von Malmborg lives, sleeps and produces a painting exhibition in the confines of the gallery. Once a day someone comes to feed the artist. Audience can watch the performance through the CSG gallery windows day and night and on 24-hour-webcam on www.corneliasojdeliusgallery.com

In the evening of the 11th day doors open and audience is invited for a one month´s exhibition of the works produced. instagram: @akvm #akhd


Genom fönstren på Cornelia Sojdelius Gallery kommer förbipasserande kunna bevaka en komprimerad kreativ process dygnet runt mellan 1 till 11 november 2015. AK von Malmborg kommer att vara instängd i galleriet för att producera en måleriutställning under elva dygn. En gång om dagen får någon komma med mat till konstnären. Hon äter, sover och skapar inför publik. AK beskriver själv att hon alltid fascinerats av den kreativa processen och att utmana dess gränser samt en fobi för att bli övervakad. Hon har tidigare tex gjort 100 performances under 100 dagar till hundra personer samt undervisat i Kreativa processer på Berghs School of Communication. Fram till vernissagedagen den 11 november kan man bara se baksidan av de dukar som konstnären producerar. På vernissagedagen bjuds publiken in i galleriet och dukarna hängs för beskådning och får torka under den påföljande en månad långa utställningsperioden. instagram: @akvm #akhd

AK von Malmborg berättar:” -Jag är normalt sett en öppen person men extremt privat när jag målar. Utanför entrén till min studio står fyra fem lappar med texterna : Absolut ej tillträde om du ej är inbjuden. No entry, no looking Merci, osv. Jag fascineras och skräms av tanken att vem som helst kan övervaka mig dygnet runt under elva dygn, samt att komprimera den kreativa processen till ett rum och ett givet tidsspann. Vad händer med den kreativa processen när man utsätter sig för pressen att producera under en kort begränsad tid utan möjlighet att ta paus? Hur kommer min fantasi och bildspråk att påverkas?Hur påverkas konsten av att jag är instängd och vad gör betraktarna med mig?Blir jag en skådespelare som spelar mig själv eller kommer jag känna ett ökat fokus och få energi av att bli betraktad? Kommer jag att kunna sova alls inför öppna ridåer?Blir jag galen av att vara ensam men utsatt för blickar i elva dygn?”AK von Malmborg är utbildad i fri konst på Central Saint Martins i London och Pratt Institute i New York. Hon har beskrivits som ”Sveriges mest självutlämnande popartist, tecknare och konstnär” i Svenska Dagbladet, och om hennes måleri har bland annat skrivits ”Det är en egensinnig konst som har mycket gemensamt med dagens stora svenska namn. Men här finns ändå ett klart eget uttryck och en direkthet i uttalet som jag gillar och så en klart humoristisk touch.” (Christer B Jarlås)
UTSTÄLLNINGAR 2014

DECEMBER 2014:

ANNA LIDBERG

The Copier, The Copier, The Copier

Anna Lidberg arbetar med miniatyrer, kopior, minnen och repetitioner i arbeten som The Copier, The Copies och Håll om mig 100 gånger, samt det för Anna Lidberg alltid pågående projektet Gallery 1:10. I arbetena möts tematiker, ämnen plockas upp från ett verk till ett annat och byggs på av, för utställningen, nyframställda arbeten.

Utställningen pågår 11 dec 2014 -18 januari 2015

Anna Lidbergs Gallery 1:10 huserar i ett dockskåp, där rummen förändras med varje utställning och där konstnärer bjuds in att visa sina arbeten under de förändrade förutsättningar som miniatyrmiljön ger. Sedan starten 2006 har Gallery 1:10 ställt ut ett stort antal konstnärer i liten skala, i varierande medier. Galleriet har både rört sig i stadsrummet och i konstens redan etablerade rum. Med sin avväpnande skala får det betraktaren att komma nära, att anpassa sin kropp och blick till de små rummen och sedan möta konsten som finns däri. Gallery 1:10 är ett experiment med relationen till betraktaren och ett försök att på lekfulla vägar nå en stor allmänhet.

Mellan de olika karaktärerna i videoinstallationen The Copier, kopior av en och samma person, pågår ett maktspel. Den lilla personen, materialiserad inuti kopiatorn, styrs inledningsvis av den stora och dess handlingar. Men allteftersom försöker hon ta kontroll och styra förloppet och sin egen verklighet. The Copier kan föra tankarna till vardagstristess, upprepning och känslor av meningslöshet. Också till hur olika lager av representation placerar oss i maktstrukturer och frågan om vem, eller vad, som har agens och får vara den verkande kraften.

JANUARI 2014:

EVA KEREK

EN DAG, EN VECKA

En utställning av Eva Kerek med målningar som visar hennes vardag med alla de ting som kan tyckas sakna betydelse men som i Evas blick omvandlas till lysande, värdefulla föremål.

Utställningen pågår 23 jan-19 feb.

Eva Kerek

En dag en vecka

Det första som slår betraktaren med Eva Kereks måleri är en färgrik, säregen bildvärld - lika intensiv som omedelbar. Föremålen vi möter är huvudsakligen vardagsföremål från konstnärens närhet. Fast särdeles vanliga är de inte längre; vare sig skala eller perspektiv följer några enkelt avläsbara regler.

Intensiteten lockar till närmre granskning och då visar det sig att omedelbarheten är försåtlig. Eftersom Kerek förhåller sig fritt till sina motiv och rör sig mellan olika berättartekniker, tempon och temperament, upptäcker man snart att det tar tid att ta sig an hennes målningar. Ibland är de som komprimerade tidsförlopp. Det gäller i synnerhet hennes oljor på duk, som är så kompakta av skeenden och föremål att de närmast är att jämföra med ett filmiskt berättande, fast i en bildruta. Men ibland är berättandet underordnat själva målandet. Då verkar Kerek måla saker omkring sig för att få en chans att måla, helt enkelt.

I realiteten är målningarna bägge sakerna på en gång. Det måleriska skapar förskjutningar i narrativen, och narrativen ger möjligheter till måleriska experiment. Se exempelvis på målningen ”Hasse i den röda soffan”, där en hund liksom flyter ovanpå en röd soffa som har fläkts ut så att den nästanblir tvådimensionell. I sofformen finns flera färgfält som är måleriska, för att inte säga abstrakta. Då är målningen tydligt bara ”måleri”. Men samtidigt är det just dessa partier som skapar den skevhet som gör att vi står undrande inför berättelsen i konstverket – en situation som är på en gång banal och bisarr.

Inför utställningen ”En dag en vecka” har Eva Kerek återgått till att måla på ritfilm, en teknik hon inte använt på tio år. Ritfilmsmålningarna är lite annorlunda än hennes oljor på duk eftersom de också förhåller sig till ett tomrum. I dukarna finns det sällan någon yta som inte är bemålad, utnyttjad – för att inte säga ockuperad – av hennes rika bildvärld. I ritfilmsmålningarna blir underlaget en betydligt mer aktiv del av verket, inte minst som de liksom frilägger motiven. Det är därför passande att hon i en svit mindre målningar gjort vad som närmast måste beskrivas som porträtt av de olika föremål som annars befolkar konstverken tillsammans. Fikonlöv, en vattenkanna, en julkula och andra tingestar fyller upp hela ritfilmens yta och insisterar på vår uppmärksamhet. Man kan se dem som karaktärer från en film, porträtt av skådespelare i sina rollmunderingar men utanför själva berättelsen. Men som med de flesta lyckade porträtt lyfter enskildheten fram individualiteter – målningarna går till tingen själva. Dessa ”porträtt” ger en annan ingång till Eva Kereks måleri. När vi sett tingen som enskildheter framträder målningarna lika ofta som bildcollages som komprimerade berättelser. I den redan nämnda ”Hasse i den röda soffan” återges en mängd föremål vilka man förstår att de alla hör till samma rum. Ändå verkar utplaceringen av dem vara en frukt av ett sökande, där målningens komposition har överordnats all form av spatial logik. I verket ”Ren tvätt” hänger ett antal plagg på ett tvättstreck, men fastän skalan är förskjuten hänger verket samman på ett annat vis och utgör därför mer en ögonblicksbild än ett sökande. Det som binder samman Kereks måleri är hennes fantastiska infallsrikedom. I målningen ”Svarta bordet med dalahästen” ligger bordskiva och stolar platta mot dukens yta som vore de klippdockor att varsamt klippa ut och vika till tredimensionella objekt. Men bakom dessa syns ett litet perspektivistiskt målat sideboard med tillhörande lampa. Lampan och den dalahäst vilken ligger på det svarta bordet återkommer också i porträttsviten. I verket ”Sergels torg” möter vi Edvin Öhrströms välkända glasobelisk placerad mellan två höghus. Men under dessa återfinns en sorts växtlighet, som av allt att döma växer på ett kakelgolv. Samma sorts underlag återkommer i målningen ”Flickan som ligger och funderar” där en dusch sakta strilar ner över en ansiktslös flicka och låter henne gråta. Med skalförskjutningar och förändrade perspektiv skapar Eva Kerek en fruktsam osäkerhet över hur vi skall förstå enskildheterna. Här finns ingen stor gestik eller avgörande dramatik, men väl ett lyhört sökande efter vardagens komik, håvor och melankoli. Det är en värld som det är mycket tacksamt att förlora sig i.

Håkan Nilsson

UTSTÄLLNINGAR 2013

APRIL 2013:

RUTA ETT

– en utställning med åtta konstnärer i språnget från en digital ruta

Om utställningen RUTA ETT:

Birgitta Glenmark och Cornelia Sojdelius satte varsin iPad i händerna på åtta konstnärer i början av året med uppmaningen ”gör vad du vill”. Resultatet hade de inte en klar bild av förrän ett par veckor innan öppningen men en stark tilltro till var och ett av konstnärskapen.

Syftet med utställningen är att visa hur konst både kan ta sig in i och ut ur den digitala ytan. Här möter besökaren konstnärer som vanligtvis arbetar med skilda teman och tekniker, till exempel måleri, foto, textilier, text, grafik och installationer. Var och en har på så sätt tagit sig an den aktuella gemensamma nämnaren - iPaden - på mycket olika sätt.

Utställningen pågår från den 7 april till den 5 maj. 

Verken visas digitalt men på vernissagedagen skrivs de ut on-demand som numrerade högkvalitativa konsttryck direkt för försäljning liksom vid förfrågan under hela utställningsperioden.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.