Nallebukett, 2019, 53 x 38 cm, kol på papper

                                                                                                                                     Samlare, 2019, 30 x 41 cm, kol på papper

                                                                                                                                     Kom fram, 2019, 53 x 38 cm, kol på papper       SÅLD

                                                                                                                                     Ute på natten, 2019, 41 x 30 cm, kol på papper

                                                                                                                                      Självporträtt, rakat huvud, 2019, 41 x 30 cm, kol på papper      SÅLD

                                                                                                                                    Antagligen inte, 2019, 41 x 30 cm, tusch på papper

                                                                                                                                    Ge upp, 2019, 41 x 30 cm, kol på papper

                                                                                                                                     No pants, 2019, 27 x 38 cm, kol på papper

                                                                                                                                   Vi älskar dej Tova Berglund, 2019, 53 x 38 cm, kol på papper    SÅLD

                                                                                                                               Alla fyra, 2019, 25 x 22  x 15 cm, textil och gips

                                                                                                                               Gravsten, 2019, 15 x 11 x 7 cm, textil och trä

                                                                                                                                  Face, 2019, 20 x 17 x 4 cm, textil och gips

                                                                                                         En orm vi sett förut, 2019, 42 x 36 x 20 cm, textil, plast och gips

                                                                                                                                   Fot, 2019, 22 x 18 x 12 cm, textil och gips

                                                                                                     Utan titel, 2019, 32 x 31 x 18 cm, textil, fogskum och betong

                                                                                                                                      I din vägg, 2019, 30 x 14 x 7 cm, textil, trä och gips

                                                                                                                        Min inbillning, 2019, 29 x 15 x 9 cm, textil och gips

                                                                                                                 Utanför ditt fönster, 2019, 38 x 36 x 11 cm, textil och gips

För information om tillgängliga verk och prisuppgifter kontakta galleriet på:
cornelia.sojdelius@gmail.com
0708-173994VI TÄNKER PÅ DEJ SEN ÄLSKLING

TOVA BERGLUND

7/3 – 3/4 2020 Cornelia Sojdelius Gallery

Cornelia Sojdelius Gallery är stolta att presentera Tova Berglunds första separatutställning på galleriet. Utställningen innehåller verk i två olika tekniker, kolteckningar och tredimensionella objekt vilka består av tygklädda gipsfigurer, eller kanske gipsfyllda tygfigurer. Utställningen kretsar kring själva formandet; både av konsten och av individen.

Att hålla fast vid formandet innebär för Tova Berglund att hålla skapandeprocessen så levande som möjligt, så länge som möjligt. Men också att verken, när de väl tagit sin form, inte kan ändras. Det är en balans som är lika central för koltecknandet som för objekten och innebär bland annat att tekniken, spåren av formandet, blir synliga i det färdiga resultatet.

I teckningarna avslöjar kolet obönhörligen om motiven har gåtts över, modifierats och ändrats. Spåren blir inte lika tydliga i objekten. Här framträder snarare de olika val som gjorts. Det handlar om vilket tyg som har valts: Tova Berglund utgår gärna från något begagnat som bär spår av tidigare bruk och ägare. Det handlar också om hur figuren formas. I första steget låter Berglund intuitionen styra medan hon syr fram de olika figurer som slutligen skall fyllas med exempelvis gips. I nästa steg bearbetar hon fram konstverket under den tid som gipset sakta brinner men fortfarande låter sig behandlas. Denna efterbehandling är helt central, utan den skulle den tunga fyllningen tränga ut tyget och lämna släta ytor.

Tova Berglund undersöker olika materialiteter, där hennes bakgrund vid Konstfacks avdelning för keramik och glas är viktig. Det var dock aldrig keramiken som intresserade henne under utbildningstiden, utan materialet, leran och gipsen. Genom att nu ”dölja” gipsen bakom ett tyg och forma små figurer låter hon två uttryck mötas och kanske krocka. Tygets mjukhet, figurens storlek och form pekar mot barnens gosedjur. Men gipsets hårdhet, dess förmåga att dra sig genom tyget och göra ytan glansigt slät talar snarare om prydnadsföremål. Ibland rätt brutala sådana.

Barnens gosedjur och den kontrasterande brutaliteten återkommer i Tova Berglunds teckningar. Här möter en värld av nallar vilka motivmässigt drivits mot det lätt obehagliga. Tankar om barn och deras lekar, om barn som prydnadsföremål målas mot en råare bakgrund.

Tova Berglund pekar på hur formandet alltid bär på en mängd motsägelsefulla krafter. En på en gång oroande och positiv bild framträder på utställningen.

Tova Berglund bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad på Konstfack i Stockholm.
Cornelia Sojdelius Gallery
Cardellgatan 6 / Brahegatan
www.corneliasojdeliusgallery.com 

instagram: @corneliasojdeliusgallery

FB: Cornelia Sojdelius Gallery

cornelia.sojdelius@gmail.com

070-817 39 94