APRIL 2017:

Kristina Abelli Elander

 Alien Brain

27 april - 24 maj 2017


”… when I’m working in my studio or at home I’m in dialogue with other works of art… books I’ve read… music and lyrics I’m listening to…  that generates new conceptions and images in me… works that affects me somehow… that get me going… when I was young I went to the movie club in Stockholm all the time… I was a huge consumer of film at the time… that’s where I would find other people’s images of existence… it was a way of understanding myself… and, at best, others… of finding language… different means of communication… to be able to express myself… I was very angry… but speechless… I’m still looking… I’m never finished… there’s not enough time… to be on my way… in the process of something… something I’m trying to get hold of… that’s the greatest happiness… BIG LOVE”  

Kristina Abelli Elander

18.12.2016 Tallkrogen, Enskede


”… när jag arbetar i ateljèn eller hemma så är jag i dialog med andra konstverk… böcker jag läst… musik och texter jag lyssnar på… som ger upphov till nya aningar och bilder hos mig… arbeten som på något vis påverkar mig… som jag går igång på… som ung gick jag jämt på Filmklubben… jag var storkonsument av film då… där hittade jag andra människors gestaltning av tillvaron… det var ett sätt att förstå mig själv… och i bästa fall andra… att hitta språket... olika uttrycksmedel… att kunna formulera mig … jag var mycket arg… men förstummad...  jag letar fortfarande… blir aldrig färdig… tiden räcker inte till… att vara igång… i färd med något… något jag försöker få tag på… det är den stora lyckan... BIG LOVE ”… Kristina Abelli Elander 18.12.2016 Tallkrogen Enskede

          ...I Want...I Want...More, 2017, 70 x 63 cm, äggoljetempera på plywood

            Gula Gången, 2017, 180 x 122 cm, äggoljetempera och olja på plywood