JULI 2015:

JASMIN DARYANI

Where Do We Go From Here?

Vernissage 29 june 17-19. 

29 june - 3 aug 2015.

Clarion Hotel Wisby, Vinterträdgården, Strandgatan 6, Visby


Where do we go from here? Investigates the core of violence in society through the experience of being marginalized. By mimicking and repeating its saying in screen-printed images and writing, it tries to understand the trauma and sense of alienation of being displaced. The work gives conflicting words about the reclamation of the self. Marginality as a site of resistance, and rage as a motivation for a change. What does come out from a layer of ash that has fallen over the periphery of our city? A purification from a contamination, or a contamination from purification?

“Where do we go from here? är ett undersökande arbete efter att förstå sambandet mellan våldet i samhället och att vara marginaliserad. Utifrån att imitera och upprepa uppbrända bilar så kanske något uppstår. Texten uppstår också utifrån bilderna, som ger motstridande ord om att återvinna sig själv. Marginalisering som en plattform för motstånd och ilska som en motivation för förändring. Vad kommer efter askan som har lagt sig över periferin av vår stad? En rening av förorening eller, en förorening av det rena?” Jasmin Daryani