SEPTEMBER 2015:

HELENA BRUNIUS

SILVER OCH KOL

17 september - 14 oktober 2015

The gallery shows drawings and sculptures in a small format, which at first sight bring to mind a cabinet with a collector's selection av naturalia. The mood and expression of the sculptures touches what at an early age formed Helena Brunius to the person she is today; the discovery and encounter with other living or dead creatures. Helena grew up in an artistic family who spent as much time as possible outdoors. She tagged along to the archipelago in the summers and the woods during winter. Many late winter nights were spent with her father at his desk in the cellar of the Museum of Natural History in Stockholm. When Helena sculpts she enters the room of memories and hope; she half opens the door to a secret closet. Her care for the small sculptures turns into caretaking, a portrayal and not least an invocation that life will continue. There’s room enough here for a love of even the terrible and the ugly that she finds as she digs where she stands “

Roger Metto, artist


“Galleriet visar Helena Brunius teckningar och skulpturer i små format, som vid första anblicken för tankarna till ett kabinett med en samlares urval av naturalia. Stämningen och uttrycket hos skulpturerna berör det som sedan tidig ålder format Helena Brunius till den hon är; upptäckandet och mötena med andra levande och döda varelser. Helena växte upp i en konstnärsfamilj där man tillsammans tillbringade mesta tiden möjligt utomhus. Hon följde med till skärgårdar sommartid och skogar vintertid. Sena vinterkvällar tillbringades ofta tillsammans med pappan på en tilldelad arbetsplats i källaren på Naturhistoriska Riksmuseet. När Helena skulpterar går hon in i minnenas och förhoppningarnas rum; hon gläntar på dörren till en hemlig garderob. Omsorgen om de små skulpturerna blir till ett omhändertagande, porträtterande och inte minst en besvärjelse om en fortsättning på livet. Här ryms en kärlek även till det hemska och fula hon hittar när hon gräver där hon står.”

Roger Metto, konstnär


Aluminium sculptures, 2015

Skallnacke, 2015, 75 x 28 cm, ink on paper