NOVEMBER 2016:

EVA KEREK

TAX 

10 nov-7 dec 2016

TAX springs from Eva Kerek's loss of her friend Lukas Göthman's dachshund Hasse, with whom she had a companionship from time to time until he passed away in 2012. Hasse has been a recurring theme in Eva's paintings and has in recent years emerged as an even stronger presence and now also has a three-dimensional representation.  


TAX tar avstamp i Eva Kereks saknad efter sin konstnärsvän Lukas Göthmans tax Hasse som
från och till var hennes kompanjon fram till sin död 2012. Hasse har tidigare figurerat i Evas
måningar men har under de senatse åren framträtt som en starkare närvaro och även fått en
tredimensionell representation.

Balkongen som tillhör lägenheten, 2016, 98 X 130 cm, oil on canvas
Fika, 2016, 56 X 76 cm, ink and watercolor on paper
Kaktus, 2016, 56 x 76 cm, ink and watercolor on paper
Kaktusträdgård, 2016, 18 x 26 cm, ink and watercolor on paper
Hasse VIII, 2016, 5 X 15 X 5 cm, stoneware
TAX - 10/11 - 7/12 2016, Cornelia Sojdelius Gallery