DET FJÄRDE HÖRNET

MALIN HEDERUS CECILIA HULTMAN
KARIN LUNDGREN-TALLINGER

25/1 – 21/2 2020  Cornelia Sojdelius Gallery

Tre förhållningssätt till linjer och hörn möts i det fjärde. Hörnet. Frågan är hur de möts. Kvarstår linjerna alls när allt kommer på plats i utställningsform, eller är rörelsen mot det fjärde hörnet linje nog, som riktning.
Med skulptur, rumslig komposition och språk som gemensam nämnare tar de sig an det fjärde ansvarsbefriade hörnet, som ett konstnärligt möte oss emellan, likväl ett möte mellan imaginära rum och det mycket konkreta utställningsrummet.
Frågan kan vara; hur kan riktningar, karttecken, formuleringar och skulpturala kompositioner fungera som något helt annat, via oss tre och de ett, två, tre och fyra hörnen.


MALIN HEDERUS
Arbetar huvudsakligen med textila verk och sammanställningar av berättande karaktär. Materialspecifika snarare än föreställande. Ambitionen är att genom associationer och materialkänsla leda betraktaren närmare ett minne, en upplevelse eller en förnimmelse.


CECILIA CISSI HULTMAN
Tecknare och installationskonstnär med rumsligt tredimensionellt förhållande till teckningen och tecknandet. Som linje, form och språk. Alltid med stor förtjusning för detaljer och fortsättningar som både konceptuellt och materiellt rör sig mot poetiskt territorium.


KARIN LUNDGREN- TALLINGER
Intresserar sig för materialitet och färg, artefakters associationsbanor och låter sig med tunna handsydda linjer av tyg göra arkitektoniska ingrepp i rummet. Återanvänder det kasserade och omvandlar spill till nya språkligheter.


Vernissage lördagen den 25 januari kl 16.00 – 19.00
Utställningen pågår till 21 februari 2020

Öppettider: ons-fre 12 – 18  lör 12-15

För mer information och bilder, vänligen kontakta galleriet

cornelia.sojdelius@gmail.com

070-817 39 94


Cornelia Sojdelius Gallery
Cardellgatan 6 / Brahegatan
www.corneliasojdeliusgallery.com instagram: @corneliasojdeliusgallery