Sweet sound

Cornelia Sojdelius

13 april - 10 maj 2019

 

I sin andra soloutställning på galleriet kastar Cornelia Sojdelius besökaren mellan ett par radikalt olika, men ändå sammanhängande positioner. Å ena sidan finner vi rester från olika undersökningar, instrument, mikroskop, prover, tester, verktyg som om vi kom rakt in i en pågående process där galleriet omvandlats till ett slags laboratorium. Å andra sidan ställs vi inför stora ljuslådor med bilder av himlakroppar, planeter, galaxer ackompanjerat av ett mullrande ljud.

Många av instrumenten pekar mot medicinsk forskning. Men det blir snart tydligt att detta laboratorium inte utför några kliniska tester. På ett bord droppar en glaskolv ner bläck i ett objektglas så att vätskan sakta flyter ut och associerar till abstrakt akvarellmåleri snarare än till vetenskapliga prover. På ett annat bord ligger en modell av en rymdkapsel som gjutits av i olika material. Men här är instrumentet en nagelslipsmaskin, vilken för tankarna långt från laboratoriets exklusivitet.

Det är både ordnat och stökigt i rummet. Damm efter gipsgjutningar och flytande vätskor samsas med prover inom objektglas, vilka ligger strikt organiserade på ett annat bord. Fast vilken vetenskaplig princip har egentligen organiserat urvalet? Proverna sorteras efter färg och ser vid närmare anblick mest ut som små bilder av stjärnsystem. Frågan blir hängande när man tittar in i mikroskopet: betraktar vi på någon mycket liten livsform eller något galaktiskt fenomen?

Cornelia Sojdelius arbetar associativt där personliga erfarenheter och privata intressen leder till existentiella frågor och estetiska val. En livslång fascination för rymden bryts mot medicinska miljöer i en medvetet prövande utställning där förmenta motsatser samverkar. Vetenskaplig stringens står jämte lekfulla infall och exakta tester samexisterar med konstnärliga intuitiva processer.

Sweet sound är också en utställning där Cornelia Sojdelius blandar det visuella med det audiella. Under utställningen fyller ett ljudverk utställningsrummet under hela perioden.