Cecilia Hultman 2016

JANUARI 2016:

CECILIA HULTMAN

Som ur hål funna principer

Vernissage 28 januari kl 17-20. 

29 januari till 24 februari 2016.


Drawings, objects and text put together with the eye of precision and the mind's associative leaps between scientific and poetic worlds of reference. 

“To Cecilia Hultman, drawing is about understanding as well as consuming: she eats reality through the tip of her pencil, processes it with her metabolism and transforms it into independent works of art. For example, look at her methodical and minutely made drawings of satellite photos from the volcanic eruption of the Eviafjallajökull which stopped a large part of the air traffic in Europe in 2010. The process of drawing turned these scientific images personal. Hultman is performing a kind of organic alchemy”.  

Håkan Nilsson, art critic and professor at University College of Arts, Crafts and Design.


Teckning, objekt och text sammanfogade med precisionens blick och tankens associativa hopp mellan vetenskapliga och poetiska referensvärldar. 

"För Cecilia Hultman handlar tecknande både om att förstå och om att konsumera: hon äter verkligheten genom pennspetsen, bearbetar den genom sin metabolism och transformerar den till självständiga konstverk. Se till exempel på hennes metodiskt och minutiöst avtecknande av satellitfoton från Eyjafjallajökulls utbrott, som 2010 stoppade stora delar av flygtrafiken i Europa. Genom teckningsprocessen blev dessa vetenskapliga bilder personliga. Hultman utför en sorts organisk alkemi."

Håkan Nilsson, professor vid Konstfack