DECEMBER 2014:

ANNA LIDBERG

The Copier, The Copier, The Copier 

11 dec 2014 -18 januari 2015


Anna Lidberg works with miniatures, copies, memories and repetitions in projects like The Copier, The Copies and Hold me 100 times, as well as always ongoing Gallery 1:10. The themes from the different projects connect, subjects transfer from one project to another and are added to one another to form new works in this exhibition. 


Anna Lidberg arbetar med miniatyrer, kopior, minnen och repetitioner i arbeten som The Copier, The Copies och Håll om mig 100 gånger, samt det för Anna Lidberg alltid pågående projektet Gallery 1:10. I arbetena möts tematiker, ämnen plockas upp från ett verk till ett annat och byggs på av, för utställningen, nyframställda arbeten.


Anna Lidbergs Gallery 1:10 huserar i ett dockskåp, där rummen förändras med varje utställning och där konstnärer bjuds in att visa sina arbeten under de förändrade förutsättningar som miniatyrmiljön ger. Sedan starten 2006 har Gallery 1:10 ställt ut ett stort antal konstnärer i liten skala, i varierande medier. Galleriet har både rört sig i stadsrummet och i konstens redan etablerade rum. Med sin avväpnande skala får det betraktaren att komma nära, att anpassa sin kropp och blick till de små rummen och sedan möta konsten som finns däri. Gallery 1:10 är ett experiment med relationen till betraktaren och ett försök att på lekfulla vägar nå en stor allmänhet.

Mellan de olika karaktärerna i videoinstallationen The Copier, kopior av en och samma person, pågår ett maktspel. Den lilla personen, materialiserad inuti kopiatorn, styrs inledningsvis av den stora och dess handlingar. Men allteftersom försöker hon ta kontroll och styra förloppet och sin egen verklighet. The Copier kan föra tankarna till vardagstristess, upprepning och känslor av meningslöshet. Också till hur olika lager av representation placerar oss i maktstrukturer och frågan om vem, eller vad, som har agens och får vara den verkande kraften. 

The Copies, 2014, 10 X A4, ink print on paper

Gallery 1:10, miniature gallery 

The Copier, 2014, multi channeled videoinstallation