MARS 2015:

AMANDA OOMS

EXCHANGING SOLDIERS

5 mar 2015 -2 april 2015

Amanda Ooms (born 1964), who is autodidact, has mainly been drawing thousands of ink and coal drawings where the motifs are portraits of herself and her friends but also landscapes and interiors, always figurative. Ooms been exhibited in The Netherlands, England, Germany and Sweden, countries where she's also lived for longer periods of time.


In this exhibition Ooms wants  to bring about a feeling from her own experience of being exposed in a situation partly self-imposed and partly due to circumstances beyond her control, where it's important to find a way or a method to balance one's life, to try to bring order. Exchanging soldiers means exchanging defense , especially with the ones you are close to and love. An exchange that gives mental strength as you lie in bed next to one another. Sleep brings an exchange of good forces, strengthening the force of life. 


AMANDA OOMS

BYTA SOLDATER

5 mar 2015 -2 april 2015


Amanda Ooms (född 1964), som är autodidakt, har i huvudsak gjort tusentals tusch och kolteckningar där motiven är porträtt av henne själv och vänner men även landskap och interiörer, alltid figurativt. Ooms har ställt ut i Holland, England, Tyskland och Sverige, länder som hon även har bott i under längre perioder.

Ooms vill i denna utställning förmedla en känsla av ett självupplevt tillstånd där hon har varit utlämnad i en situation delvis självförvållad och delvis utanför hennes egen kontroll och där det är viktigt att hitta en väg eller en metod för att balansera sitt liv, att försöka skapa ordning. Att byta soldater innebär att man byter försvar med varandra och då med de man älskar och som står en nära. Det ger en mental förstärkning när man ligger bredvid varandra i sängen. Under sömnen sker ett byte av goda krafter som bygger upp livskraften hos varandra.

Byta soldater I/Exchanging soldiers I, 2015, 200 X 140 cm,  oil on canvas